Linux palvelimena

Kurssin vastuuopettajana toimi Tero Karvinen ja yksityiskohtaisempaa tietoa kurssista löytyy kurssikuvauksesta.

Lämmittelyä

Tehtävänantona oli kerrata alkeiskurssin asiat tekemällä alkeiskurssin koe. Päädyin tekemään syksyn 2012 kokeen.

Kokoonpanona toimii ASUS kannettava, jonka tekniset tiedot löytyy täältä (“lshw” -tuloste).

Käyttöjärjestelmän lataus ja polttaminen

Aloitin lataamalla Xubuntu 12.04 LTS -käyttöjärjestelmän Ubuntu Suomen -sivuilta. Latauksen jälkeen poltin .iso-tiedoston CD-levylle käyttämällä Xfburn-ohjelmaa.

Ensimmäiseksi painoin “Burn Image” -painiketta, jonka jälkeen valitsin ladatun tiedoston “Image to burn” -kohtaan. Polttonopeudeksi laitoin hitaimman nopeuden, jotta polttaminen tapahtuisi mahdollisimman hyvin. Laitoin vielä tyhjän CD-levyn asemaan ja painoin “Burn Image”.

Asennus

Polttamisen jälkeen käynnistin koneen CD-levyltä ja aloin odottamaan, että asentaminen pääsisi alkamaan. Jotta asennus sujuisi kivemmin valitsin “Try Xubuntu”. Tämä mahdollistaa netin selaamisen samalla kun asennus on menossa.

Asennuksessa valitsin ensimmäiseksi kielen englanniksi, seuraavassa kohdassa pystyi valitsemaan päivityksien asentamisen ja kolmannen osapuolen liitännäisten asennuksen, mutta päätin olla asentamatta näitä vielä. Seuraavassa kohdassa pääsin valitsemaan mihin asennus tehdään; valitsin koko kovalevyn, jotta pääsisin asentamaan tulevat ohjelmat kokonaan uusiksi.

Tämän jälkeen valitsin olinpaikkani ja seuraavassa kohdassa määrittelin näppäimistöasettelun.

Sitten olikin vuoro tehdä käyttäjä ja muodostaa salasana. Salasanan laittamisessa olin sitten vähän tarkempi ja yritin keksiä mahdollisimman hyvän salasanan. Päädyin keksimään lauseen missä esiintyi numeroita keskellä ja muodostamalla tästä yli 15 merkkisen salasanan. Tämän lisäksi salasin kotihakemistoni. Ja näiden vaiheiden jälkeen asennus jatkoi hetken aikaa yksinään ja loppui lopulta kohtaan mistä sain joko jatkaa kokeilua tai käynnistää tietokoneen. Valitsin koneen uudelleenkäynnistämisen.

Kokeen aloittaminen

Kirjauduin koneelle sisään ja päivitin terminaalia käyttäen pakettivarastot ja asensin uudet päivitykset komennoilla:

sudo apt-get update #pakettivarastojen päivitys
sudo apt-get upgrade #päivitysten asentaminen

Yhteisten palveluiden asennus

Seuraavaksi aloitin tekemään Karttakatu Oy:lle käyttäjät ja heidän tarvitsemat palvelut.

Aloitin asentamalla Apache2 ja php tuen siihen, jotta uudet käyttäjät voivat tehdä omat kotisivutkin. Asensin myös openssh:n, jotta he voivat myös etäkäyttää koneitaan.

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 # Apache2:n ja php:n asennus
sudo apt-get install openssh-server openssh-client

Jotta public_html –kansiot toimisivat täytyy ne ottaa käyttöön. Ja lisäksi php-tuki pitää myös ottaa käyttöön.

sudo a2enmod userdir #public_html käyttöön
sudoedit /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf
</FilesMatch>
  # Commented out 21.01.2013 by Jokela Antti-Ville
    # To re-enable php in user directories comment the following lines
    # (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
    # prevents .htaccess files from disabling it.
    #<IfModule mod_userdir.c>
    #    <Directory /home/*/public_html>
    #        php_admin_value engine Off
    #    </Directory>
    #</IfModule>
</IfModule>

Ja palvelimen uudelleenkäynnistäminen, jotta muutokset tulevat käyttöön.

sudo service apache2 restart

 

Käyttäjien teko

Tämän jälkeen tein kansion “public_html” /etc/skel/ -sijaintiin, jotta jokaisella uudella käyttäjällä olisi valmiiksi public_html-kansio. Ja sinne sisälle tiedoston index.html mikä toimii käyttäjille esimerkkisivuna.

sudo mkdir /etc/skel/public_html # public_html -kansion teko
cd /etc/skel/public_html
sudoedit index.html # esimerkkisivujen teko

Ja sitten tein käyttäjät Einari Vähäkäähkä, Pekka Winha, Åke Andersson ja Leila Laila. Käyttäjänimeksi laitoin järjestyksessä: evahakaahka, pwinha, aandersson ja llaila.

Salasanat tein 15 merkkisiksi, jotka sisälsivät isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Ja vielä niin ettei numerot ja erikoismerkit olisi alussa tai lopussa.

Mystatus -skriptin teko

Ja tehtävänannon mukaan käyttäjille piti asentaa shell scripti “mystatus” joka tulostaisi vapaan levytilan ja koneen ip-osoitteen.

nano mystatus
!#/bin/bash
echo "Vapaa levytila: ";df -h

echo "";

echo "IP-osoite: ";
ifconfig | grep 'inet addr:' # Tämän jälkeen tallensin tiedoston.

Ja jotta kaikki käyttäjät pääsisivät käyttämää mystatus-skriptiä, siirsin sen /usr/local/bin –sijaintiin.

sudo mv mystatus /usr/local/bin/

 

Lähteet

Tero Karvinen – Linux palvelimena-kurssi
Omat muistiinpanot ensimmäiseltä kurssilta.

-Jokela Antti-Ville

Bookmark the permalink.

Comments are closed.