Sisällönjulkaisu ohjelmiston asentaminen

Linux palvelimena -kurssilla seuraavaksi pitäisi asentaa jokin sisällönjulkaisuohjelma. Päätin asentaa WordPress:n, laittaa artikkeleiden linkit kuntoon ja laittaa tulimuurin kuntoon.

Virtuaalipalvelimen esiasetukset

Tehtävä on tehty täysin tyhjälle virtuaalipalvelimelle, joten aloitin tekemällä itselleni käyttäjän ja estin root-kirjautumisen.

$ ssh root@vps.anttiville(ip-osoite)
# adduser anttiville
# adduser anttiville sudo    # lisäsin itseni sudo-ryhmään

Kokeilin kirjautua juuri tehdyllä käyttäjällä sisään ja varmistin pääkäyttäjäoikeuteni päivittämällä pakettivaraston

$ ssh eitsei@vps.anttiville(ip-osoite)
$ sudo apt-get update   # varmistetaan että kuulun ryhmään, millä on pääkäyttäjäoikeudet
$ sudo apt-get upgrade    # ja päivitin samalla palvelimen

Seuraavaksi päätin estää kirjautumisen root-käyttäjänä. Muokkasin sshd_config -tiedostoa muuttamalla PermitRootLogin Yes -> PermitRootlogin No

$ sudoedit /etc/ssh/sshd_config

# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin No    # oletuksena oli "Yes", mutta halusin estää root-käyttäjän kirjautumisen.
StrictModes yes

Seuraavaksi asensin Apach2, MySQL, PHP5 ja PHPmyAdmin -ohjelmat.

$ sudo apt-get install apache2 mysql-server libapache2-mod-php5 phpmyadmin

Asennus kysyi salasanaa MySQL-ohjelmalle ja phpmyadmin puolestaan MySQL-salasanaa.  Asennuksien onnistumisen voi kokeilla eri tavoilla. Apachen toimimisen varmistin käymällä localhost-osoitteessa. Tässä tapauksessa virtuaalipalvelimen ip-osoitteessa. Otin myös käyttäjän kotihakemistot ja php-tuen käyttöön. Edellisessä artikkelissa on tiedot miten kotihakemiston toimivuuden voi tarkistaa. Php:n toimivuuden voi tarkistaa tekemällä index.php -tiedoston kotihakemistoon ja kirjoittamalla sinne php-koodia. Esimerkiksi:

<?php print(2+2) ?> #Sivulla pitäisi näkyä ainoastaan "4",jos php toimii oikein

MySQL:n toimivuuden varmistamisen tein Tero Karvisen MySQL-sivua käyttäen, joka käyttää php:ta tietokannan lukemiseen.

WordPressin asennus

WordPress:n asentamistiedostot latasin WordPress:n omilta sivuilta.

$ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
$ tar xf latest.tar.gz 
$ mv wordpress/ public_html/

Seuraavaksi tein tietokannan, käyttäjän ja salasanan käyttäjälle.

$ mysql -u root -p
Enter password:
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
mysql> GRANT ALL ON wordpress.* TO anttiville@localhost IDENTIFIED BY '"/09t1laaVBNS237ySDAF#R';

Seuraavaksi menin selaimella osoitteeseen http://164.138.27.119/~eitsei/wordpress/, ja syötin käyttäjätiedot ja lopuksi painoin submit-nappia.

Sitten kopsasin WordPressin antaman tiedoston ja tallensin sen wordpress-kansioon wp-config.php. Tämän jälkeen painoin Run the install-painiketta. Tämän jälkeen laittoin blogille otsikon ja käyttäjän minkä kautta blogien kirjoittaminen onnistuu.

Tämän jälkeen kirjauduin sisään ja kirjoitin ensimmäisen blogikirjoituksen.

Screenshot - 02112013 - 11:45:01 AM

Linkit kuntoon

Osoiterivillä näkyvä osoite voidaan muokata WordPressistä käsin. Valitsemalla vasemmalla olevasta palkista Settings, Permalinks. Sitten valitsin mieluisen osoitteen.Valitsin Date and name –kohdan.

Palomuurin ottaminen käyttöön ja tarvittavien reikien teko

Käytin palomuurina ufw:tä.

$ sudo apt-get install ufw
$ sudo ufw status
Status: inactive
$ sudo ufw allow 22
Rules updated
Rules updated (v6)
$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
$ sudo ufw status
Status: inactive
$ sudo ufw enable 
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup

Seuraavaksi käynnistin virtuaalipalvelimeni ja toivoin, että tekemäni reiät palomuurissa olivat oikeat. Ja yllätyksekseni onnistuin ja nyt palomuurin tila näyttää seuraavalta:

$ sudo ufw status
Status: active
To                         Action      From
--                         ------      ----
22                         ALLOW       Anywhere
80                         ALLOW       Anywhere
22                         ALLOW       Anywhere (v6)
80                         ALLOW       Anywhere (v6)

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.