Arduinon käyttö Xubuntussa

Arduino -projektin aloitus

Tarvittavien ohjelmien asentaminen

Arduinoa varten ei tarvitse kuin yhden ohjelman, ja sekin löytyy suoraan pakettivarastosta.

$ sudo apt-get update    # Päivitetäänpakettivarastot
$ sudo apt-get install arduino    # Asennetaan Arduino-ohjelmisto

Tämän jälkeen käyttäjä täytyy lisätä dialout-ryhmään, jotta koodien lataaminen Arduinolle onnistuu. Ja sen jälkeen komennamme xxxx, jonka ansiosta ei tarvitse uudelleen kirjautua vaan ryhmät joihin käyttäjä kuuluu päivittyy.

$ sudo adduser kayttaja dialout  #Lisätään käyttäjä oikeaan ryhmään
$ newgrp dialout  #Ja "päivitetään" ryhmäluettelo

Tämän jälkeen ohjelma voidaankin käynnistää komentoriviltä arduino-komennolla.

$ arduino

Tämän jälkeen käyttöliittymästä kannattaa varmistaa, että oikea Arduino -piiri on tunnistettu ja oikea portti on valittuna. Tämä onnistuu Tools->Board ja Tools->Serial port -valikoiden avulla.

GitHub käyttöön

GitHubin käyttö linuxissa on aika helppoa. Aluksi asennetaan git-paketti, jos sitä ei vielä ole ja sen jälkeen tehdään asetukset.

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git # Jos git ei ole valmiina asennettuna
#### Tämän jälkeen git konfiguroidaan ####
$ git config --global user.name "käyttäjänimi"
$ git config --global user.email "sähköpostiosoiteGitHubiin"

Tehdään kansio mikä toimii lähdekoodien varastona. Nimi täytyy olla sama kuin git hubiin tehty kansio.

$ mkdir arduino
$ git init

Jotta ulkopuoliselle tulisi selväksi mitä varten git hubisi on tehty, suosittelen kirjoittamaan readme-tiedoston, josta tarkoitus selviää ja lisäämään sen git hubiin.

$ vim README
$ git add README

Ja sitten tehdään varsinainen lähetys git hub palveluun.

$ git remote add origin https://github.com/avjokela/arduino.git
$ git push origin master

Lähteet

Tero Karvinen – Prototyypin rakentaminen

Github – Set Up Git

 

– Antti-Ville Jokela

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.