SerialRead:n käyttö

Tämän viikon tehtävänä oli tulostella syötteitä koneella

Tehtävää lähtiin tekemään pythonin avulla.
Aluksi tein ohjelman nanolla:

nano hello.py
import serial

print("Luetaan syötettä")
ser=serial.Serial("/dev/ttyACM0",115200)

while True:
	try:
		s=ser.read()
		print(s)
	except serial.serialutil.SerialException:
		print("SerialException error,yritetaan uudelleen")

Sitten tein arduinon ide:ssä ohjelman joka tulostaa “Portti löydetty”.

  
void setup() {
  Serial.begin(115200);
} 
void loop(){
  Serial.print("Portti löydetty\n");
  delay(1000);
}

TÄmän jälkeen voinkin sittne komentaa vain pythonissa että “hello.py” ja komentopäätteeseen tulostuu koko ajan, että “Portti löydetty”.

Lähteet

Tero Karvinen – Prototyypin rakentaminen

-Jokela Antti-Ville

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.