Hello jQuery

Tehtävänä oli tehdä Hello World jQuery:lla. En ollut aikaisemmin tutustunut aiheeseen ollenkaa, joten tehtävään liittyvien sivujen lukemiseen meni kauemmin kuin itse sivun koodaamiseen. Jotta Hello jQuery pysyisi yksinkertaisena, tein sivun missä jQuery tervehtii painiketta painaessa käyttäjää. Lisäefektinä lisäsin mahdollisuuden “hävittää” alkuinfon.

Sivuston lähdekoodi löytyy täältä kokonaisuudessaan. Ja demo sivu on täällä.

Lähteet

Tero Karvinen – Mobiilituotekehitys

jQuery – val()

Mkyong – jQuery Hello World

W3School – jQuery

– Antti-Ville Jokela

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.