Cordova Storage – Salary app

Tehtävänantona oli tehdä ohjelma, joka hyödyntää Cordova APIa. Valitsin käytettäväksi Storage-APIn, koska kurssin varsinaisessa projektissa tulen tarvitsemaan sitä myös.

Ideana siis tehdä ohjelma, jossa käyttäjä pystyy tallentamaan tehdyt työpäivät puhelimelle, joka sitten auttaa ylläpitämään kirjaa tehdyistä töistä.

Ohjelman rungon tekeminen

Tein jo tutuksi tulleen tavan mukaisesti uuden Android Application Projektin. Tämän jälkeen latasin jQueryn ja siirsin sen asset/www/ -kansioon.

$ wget http://code.jquery.com/jquery-2.0.3.min.js
$ mv jquery-2.0.3.min.js Mobiili/workspace/Salary/asser/www/

Tämän jälkeen tein tarvittavat tiedostot: index.html, style.css ja scripts.js.

main

add

show

  • Salary
  • Käyttäjä täyttää työpäivän tiedot (päivä,alkamis- ja loppumisajankohta) ja tarvittaessa voi katsella jo lisättyjä päiviä.
  • Beta, toiminnallisuutta tulee vielä lisää.
  • GNU GPL versio 3
  • Tar-tiedosto
  • APK-tiedosto
  • Tietokannan käyttäminen tapahtuu normaaleilla tietokantakomennoilla (insert, select). Jokaisella käynnistyskerralla luodaan tietokanta uudestaan.

Lähteet

 Tero Karvinen – Mobiilituotekehitys-kurssi

 jQuery – Download

jQuery – Operators

PhoneGap – Storage

– Antti-Ville Jokela

Tätä dokumenttia saa kopioida ja muokata GNU General Public License (versio 2 tai uudempi) mukaisesti. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.