Hello jQuery

Tehtävänä oli tehdä Hello World jQuery:lla. En ollut aikaisemmin tutustunut aiheeseen ollenkaa, joten tehtävään liittyvien sivujen lukemiseen meni kauemmin kuin itse sivun koodaamiseen. Jotta Hello jQuery pysyisi yksinkertaisena, tein sivun missä jQuery tervehtii painiketta painaessa käyttäjää. Lisäefektinä lisäsin mahdollisuuden “hävittää” alkuinfon. Sivuston lähdekoodi löytyy täältä kokonaisuudessaan. Ja demo sivu on … Continue reading